Isı Yalıtımının Önemi

Blog

Türkiye’de gerek sanayi gerekse binalarda kullanılan enerji miktarları her geçen gün daha da artmaktadır. Sanayide kullanılan enerji üretim amaçlı iken, binalarda kullanılan enerji daha çok ısıtma ve soğutma amaçlıdır. Bundan dolayı binadaki konfor ortamının oluşabilmesi için kışın kaybolan ısının bir ısıtma sistemiyle sağlanması yazında kazanılan ısının iç ortamdan bir soğutma sistemiyle atılması gerekmektedir.

Enerjinin daha verimli kullanılabilmesi ısı kazanç ve kayıpların sınırlandırılması binalara yapılacak ısı yalıtım ile sağlanabilir. Yapı bileşenleri arasındaki sıcaklık farkını azaltmak amacıyla yapılan işleme ise ısı yalıtımı denir. Isı yalıtımı ile binalarda harcanan enerjiyi azaltmak ve daha konforlu bir yaşam sürmek için; binaların dış cephe duvarları, döşemeleri, çatıları, tesisatları, cam ve doğramaların da, ısı akışını azaltan önlemler almaktır.

Isı yalıtımı, kapalı ortamlardaki iç sıcaklıklarını istenilen seviyede tutabilmek için dış iklim koşullarına karşı yapılan ısıtma soğutma işlemlerinde kullanılan enerji tasarrufunu oluşturmak, çevre ile ilgili oluşan sorunlarını çözmek ve hava kirliliğini en az seviyeye indirmek için yapılarda alınan her türlü önlemler bütünüdür. Yalıtımın önemli özelliği yapıyı dış etkenlerden koruması ile ömrünü uzatmakta ve yapı fiziği koşulları oluşturulduğu için de düşük işletme maliyeti göstermektedir.

Isı yalıtımı yapılsa bile yapıların sağlam ve yıllarca değerini koruması için yapı tasarımının çok iyi yapılması, dış ve iç etkenlerden doğru biçimde korunması ile gerçekleşmektedir. Dolayısıyla yapıların dış ve iç etkenlerden korunması doğru şekilde yapılan yalıtım ile sağlanmaktadır.

Yalıtım uygulamalarındaki asıl amaç; taşıyıcı sistemi ve yapı bileşenleri dış etkilerden mümkün olduğunca korumak, kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının bina içerisindeki hâkimiyeti oluşturmaktır. Yapı içerisindeki insan sağlığı için önemli olan konforlu yaşam şartlarının oluşturulması, yapının dış yüzeyindeki etkenlere karşı korunması da içinde yaşanılan, uzun ömürlü ve dayanıklı olması beklenilen binalar için de aynı öneme sahiptir.

Bina ve tesisatlar da ısı yalıtımının kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi kişiler ve ülkeler açısından önemi aşağıda listelenmiştir:

• Konforlu ve sağlıklı yaşam konforu sağlar.

• Yüksek oranda enerji tasarrufu sağlar.

• Zararlı madde emisyonunu (çevreye yayılımı) azaltarak sağlıklı çevreyi oluşturur.

• Yapılarda ilk yatırım ve kullanım maliyetlerini düşürür.

• Binalarda yoğuşma nedeniyle oluşan korozyonu önleyerek betonarme demirlerinin çürümesine engel olup, yapı güvenliğine yardımcı olur.

• Toplam enerji tüketiminin azalmasına ve ülkenin ekonomi yönünden kalkınmasına yardımcı olur. Buhar ve kaynar su tesisatlarında yüzey sıcaklığının yüksek olması nedeniyle insanların kazaya uğramasını, kazan dairesinin aşırı ısınmasından dolayı diğer sistemlerin zarar görmesini ve ısı köprüleri önler.

• Soğuk iklim koşullarıyla karşılaşan tesisatlardaki suyun donmasını önleyerek tesisat sistemini korur.

You must be logged in to post a comment.